Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA 130/01 - Wyrok NSA z 2002-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w B. z dnia [...].0

III SA 2936/00 - Wyrok NSA z 2002-04-05

Sprawa ze skargi Ryszarda M. na decyzje Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy zwolnienia od podatku od towarów i usług

I SA/Łd 513/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-01-22

Skarga Mirosława R. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II SAB 70-71/02 - Wyrok NSA z 2002-06-20

Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje prawo żądania udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji, nie zaś o niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierzeniach podejmowania określonych działań.

I SA/Ka 2356/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania w tym podatku

IV SA 1926/00 - Wyrok NSA z 2002-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia określonych obowiązków na inwestora

II SA/Kr 2766/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-01-28

skarg Bogusławy B., Jana B., Piotra Ś., Doroty Dz., Joanny C. i Ryszarda C. na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

IV SA 2724/00 - Wyrok NSA z 2002-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania usunięcia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego

SA/Sz 2279/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie podatku od towarów i usług

II SA 4033/01 - Wyrok NSA z 2002-05-21

Wymaganie dokonywania czynności urzędowych w języku polskim obowiązuje również w przypadku podejmowania przez Urząd Patentowy RP decyzji w sprawie uznania skutków międzynarodowej rejestracji znaku towarowego.
1   Następne >   +2   +5   +10   100