Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

III SA 1068/03 - Postanowienie NSA z 2003-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie : odmowy objęcia postępowaniem restrukturyzacyjnym zaległości podatkowych

I SA 1535/03 - Wyrok NSA z 2003-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

III SA 1670/01 - Wyrok NSA z 2003-01-21

Sprawa ze skargi 'S.' Sp.z o.o. w W.na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług

V SA 154/03 - Wyrok NSA z 2003-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie zezwolenia na osiedlenie się

III SA 2512/01 - Wyrok NSA z 2003-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy zaniechania poboru podatku od towarów i usług

IV SA 1696/01 - Wyrok NSA z 2003-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia zamiaru budowy ogrodzenia

III SA 203/02 - Wyrok NSA z 2003-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej

II SA/Wr 1234/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-09-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (...) Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 2 pkt 8 Statutu zakładu budżetowego pn. Miejski Zarząd Nieruchomości, stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/92/03 Rady Miejskiej w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Administracja Budynków Komunalnych 'Nieruchomości Ś.' w zakład budżetowy

SA/Bd 605/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-04-24

Z podatku od nieruchomości zwolnione są nieruchomości wymienione w decyzji wojewody o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej oraz nieruchomości niewymienione w powyższej decyzji, ale związane z prowadzonym przez podatnika zakładem pracy chronionej.

II SA 426/02 - Wyrok NSA z 2003-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego ''MELISSA''
1   Następne >   +2   +5   +10   100