Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 565/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

II SA/Bd 826/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta

II SAB/Bd 63/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Izby Radców Prawnych w B. w przedmiocie wyznaczenia radcy prawnego

I OZ 496/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu, w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi

II SA/Bd 990/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Bd 993/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku przedemerytalnego

II SA/Gd 302/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału działki

I SA/Gd 428/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku od towarów i usług za luty, kwiecień, sierpień i wrzesień 1999 r.

II SA/Gd 321/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia nadpłaty w opłacie za korzystanie ze środowiska

I SA/Gd 431/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze
1   Następne >   +2   +5   +10   100