Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 241/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-04

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2004 r. zarz...

IV SA 4328/01 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie certyfikatu na znak bezpieczeństwa postanowił: umorzyć zawieszone postępowanie

I SA/Wr 1165/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-07

Wniosek w przedmiocie uchylenia zaskarżonej decyzji i określenia za wrzesień 2001 r. kwoty zwrotu podatku od towarów i usług

II SA/Wr 376/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa współwłasności nieruchomości

II SA/Wr 388/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-01

Skarga Spółki A z siedzibą we W. na uchwałę Rady Miejskiej W. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych stanowiących własność gminy wynajmowanych na rzecz niepublicznych podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki medycznej oraz ustalenia zasad ich sprzedaży

III SA/Wr 570/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-18

Sprawa ze skargi G. O. na pismo Wojewody w przedmiocie zakończenia postępowania nadzorczego w stosunku do zarządzenia Wójta Gminy O. z dnia [...] nr ... w sprawie powołania Zastępcy Wójta

I SA/Wr 1545/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2004 r.

I SA/Wr 1678/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-03

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności M. K. za zaległości podatkowe spółki z o.o. 'A' z siedzibą w J. G. z tytułu dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług za marzec 2002 r.

III SA/Wr 603/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-18

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług

VI SA/Wa 98/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   100