Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 423/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. P. w przedmiocie uchwalenia zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy L. P.' dla wybranych terenów pod elektrownie wiatrowe

I SA/Go 1032/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-01

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 rok postanowił: odmówić przyznania prawa pomocy.

II SA/Op 25/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi W. S. na Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie odszkodowania

II SA/Op 527/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

III SA/Lu 478/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-09

Sprawa ze skargi M. C. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu

IV SA/Gl 918/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gl 1851/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług( odpowiedzialność osób trzecich)

III SA/Łd 985/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie wymeldowania

VII SAB/Wa 72/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-13

Sprawa ze skargi B.J. na Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : bezczynności organu

III SA/Lu 475/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-02

Sprawa ze skargi M. C. na czynność Starosty B. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   100