Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 156/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 955/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

IV SA/Wa 1609/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

VIII SA/Wa 424/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług

IV SA/Po 5/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego odpływu wody gruntowej do kanalizacji deszczowej

II SA/Po 23/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania

III SA/Kr 1134/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wa 755/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów za wykonanie pomiarów hałasu

II GSK 457/11 - Wyrok NSA z 2012-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

III SA/Wa 2622/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100