Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Łd 999/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie warunków zabudowy dla inwestycji

III SA/Gd 906/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-11

Sprawa ze skargi E.W. - C. na procedurę oceny nauczyciela akademickiego oraz wypowiedzenie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim dokonane przez Rektora [...]

II SAB/Op 69/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-18

Sprawa ze skargi Z. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Go 998/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-13

Sprawa ze skargi P Sp. z o.o. na czynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

II FSK 2540/13 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r.

II FSK 3853/14 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skargi kasacyjne Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze i Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z siedzibą w Zielonej Górze od wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z siedzibą w Zielonej Górze nr III.5.2013 w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami kom...

II FSK 3189/13 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

I FSK 1859/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FSK 2919/13 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

II FSK 2921/13 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100