Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ol 1458/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-01-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie statusu bezrobotnego

I SA/Gd 1171/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Gd 1172/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 1365/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

I SA/Łd 1032/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-10

Skarga J. J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy wykonania wniosku dotyczącego zaliczenia części zwrotu podatku od towarów i usług za listopad 2015 r. na poczet zaliczki na podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za luty 2016 r.

II SA/Sz 1369/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-03

Sprawa ze skargi B. J. L. na Radę Miejską w S.

II SA/Sz 847/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II SA/Sz 1278/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Świerczewo- Ku Słońcu' w Szczecinie

II SA/Sz 1250/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Bk 773/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie naruszenia stanu wody na gruncie
1   Następne >   +2   +5   +10   100