Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 606/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości w sprawie ze skargi S. P. na zarządzenie Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

I SA/Wa 179/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-03

Skarga M. S. na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku stałego

II SA/Rz 489/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rekultywacji działek

II SAB/Rz 125/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej o dopełnieniu obowiązku zawiadomienia prokuratora

II SA/Rz 1268/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-05

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna

II FZ 730/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Gdańsku nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie podatku rolnego i podatku od nieruchomości za 2013 r.

II FZ 731/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie podatku rolnego i podatku od nieruchomości za 2014 r.

I SA/Gl 1105/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym

I SA/Gl 1106/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym

I SA/Gl 1233/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w kwestii wniosków skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym
1   Następne >   +2   +5   +10   100