Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 216/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wr 355/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Go 819/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Po 963/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-10

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 stycznia 2019 r. sprawy ze sprzeciwu R. K., R. K., M. B., K. K., M. M., K. M., H. M., M. W. i K. R. na decyzję SKO w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Po 963/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-10

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 stycznia 2019 r. sprawy ze sprzeciwu R. K., R. K., M. B., K. K., M. M., K. M., H. M., M. W. i K. R. na decyzję SKO w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Po 963/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-10

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 stycznia 2019 r. sprawy ze sprzeciwu R. K., R. K., M. B., K. K., M. M., K. M., H. M., M. W. i K. R. na decyzję SKO w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Po 963/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-10

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 stycznia 2019 r. sprawy ze sprzeciwu R. K., R. K., M. B., K. K., M. M., K. M., H. M., M. W. i K. R. na decyzję SKO w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Po 963/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-10

WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 stycznia 2019 r. sprawy ze sprzeciwu R. K., R. K., M. B., K. K., M. M., K. M., H. M., M. W. i K. R. na decyzję SKO w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

III SA/Wr 186/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-08

Skarga J. S. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej PROW 2007
1   Następne >   +2   +5   +10   100