Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 1443/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od lutego 2012 r. do lipca 2012 r.

III SA/Kr 1008/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie wstrzymania wykonania pracy

II SA/Gl 878/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Go 821/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nakazu usunięcia uchybień w gospodarstwie hodowli norek

II SA/Kr 105/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 999/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II FSK 1548/19 - Wyrok NSA z 2020-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r.

I SA/Bd 655/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-01-22

Sprawa ze skargi A. S.A. we W. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Bk 729/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wyłączenia spod egzekucji wierzytelności pieniężnej stanowiącej wynagrodzenie za wykonywaną pracę wraz z ekwiwalentem za zaległy urlop

I SA/Kr 1131/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2018 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100