Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SAB/Wr 130/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w W. w przedmiocie nieudzielania informacji postanowił odrzucić skargę

II SAB/Op 2/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność dyrektora Zakładu Karnego nr [...] w S. w przedmiocie zmiany treści protokołu warunków służby oraz przeprowadzenia postępowania w zakresie ustalenia prawa do świadczeń odszkodowawczych

I SA 2744/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w L. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego oraz na niewykonanie przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w L. wyroku NSA OZ w Łodzi z 3 czerwca 2003 r., II SA/Łd 735/00 w części dotyczącej kosztów sądowych

I SA 2572/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego

I SA 1917/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie pomocy finansowej 1/

II SAB/Wa 143/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Lu 938/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego

II SA/Ol 716/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie nagrody rocznej

I SA 1775/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-29

Sprawa ze skargi T. A. na decyzje Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego

II SA 1920/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   5