Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 1822/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonani decyzji od...

I OZ 15/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastru...

I OSK 1786/18 - Wyrok NSA z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 1095/16 - Postanowienie NSA z 2019-01-14

Skarga L Spółki z o.o. w P na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

I OZ 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II GSK 1963/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych

VIII SA/Wa 796/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Wa 617/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1824/18 - Wyrok NSA z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2073/18 - Wyrok NSA z 2019-01-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   6