Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Lu 698/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OZ 1097/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [..] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

III SA/Gd 201/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną oraz odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych

III SAB/Po 7/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-29

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłość postępowania Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zmiany organizacji ruchu

II OZ 958/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

II OZ 959/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego ..

IV SA/Po 546/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

II SA/Lu 326/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Sz 297/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 2114/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   +5   +10   33