Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II GSK 820/10 - Wyrok NSA z 2011-08-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Gminy N. w przedmiocie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

III SA/Wa 1337/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta St. Warszawy w przedmiocie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

III SA/Wa 1338/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta St. Warszawy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie

II GSK 232/10 - Wyrok NSA z 2011-02-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie określenia wysokości opłat targowych

III SA/Kr 1319/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-23

Wniosek w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy

II GSK 758/10 - Wyrok NSA z 2011-08-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. G. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat cmentarnych

III SA/Kr 950/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.

I SA/Sz 298/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi za I półrocze 2010 r.

II GSK 102/10 - Wyrok NSA z 2011-01-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie taryfy opłat za usługi przewozowe

II GSK 1022/10 - Wyrok NSA z 2011-12-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w K. w sprawie ze skargi A. K. - G. na zarządzenie Burmistrza Miasta N. T. nr 0151-60/04 w przedmiocie opłaty za usługi cmentarne
1   Następne >   3