Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 638/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosków

I OSK 509/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

VI SA/Wa 832/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami kary dyscyplinarnej w postaci nagany

I SAB/Wa 496/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II GSK 1/13 - Wyrok NSA z 2014-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I SAB/Wa 525/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

Skarga o wznowienie postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 176/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 860/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I SAB/Wa 171/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie postępowania

I SAB/Wa 246/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-01

Skarga W. S., K. G., E. C., M. G., A. Z., C. Z., M. Z., A. B., U. G., K. G., D. P., W. Z., E. D., I. B., W. B., M. B. i C. B. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   +2   +5   +10   15