Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 509/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 2599/12 - Postanowienie NSA z 2014-02-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OZ 251/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 17 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 2960/13 o wymierzeniu grzywny w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 679/11 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 44/12 - Postanowienie NSA z 2014-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu

II GZ 680/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-31

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec zarządcy nieruchomości kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia licencji

I OSK 2230/11 - Postanowienie NSA z 2014-05-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej