Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 505/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 714/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności ...

I SAB/Wa 733/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 521/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1049/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA , sygn. akt I SA 1292/95

VI SA/Wa 2050/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 1931/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 1253/14 - Wyrok NSA z 2016-03-16

Skargi kasacyjne Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie nabycia mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa

I SAB/Wa 800/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1655/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   18