Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 2130/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1824/15 - Postanowienie NSA z 2017-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenie nieważności orzeczenia

II GZ 520/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I OSK 2987/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej postanowił: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

I OZ 418/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-27

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego w sprawie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 2385/15 - Postanowienie NSA z 2017-07-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju...

I OSK 1947/16 - Postanowienie NSA z 2017-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2299/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 2344/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-20

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 989/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
1   Następne >   2