Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 341/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w W. w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej

I SAB/Wa 402/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VI SA/Wa 780/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego (P.C.)

I SAB/Wa 153/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 152/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 450/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 494/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 493/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 66/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 150/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   15