Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

VIII SA/Wa 284/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-19

Sprawa ze skargi D.F. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekazania akt

I OSK 1035/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

II SA/Bd 915/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości

II SA/Gl 885/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

II SAB/Wr 2/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewoda D. w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 41/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 663/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I SA/Wa 1123/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi K. M. na Wojewodę [...] w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku NSA , sygn. akt I SA 1815/97

I SA/Wa 2074/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za grunt

II SAB/Gd 26/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie bezczynności w sprawie uznania zaświadczenia
1   Następne >   +2   +5   +10   23