Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Sz 1/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Sz 31/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie ujawnienia w rejestrze prawa do rekompensaty za mienie pozostawione za granicą

II SA/Sz 372/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SA/Sz 981/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLIX/412/2010 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży działki nr 191/15 położonej w obrębie nr 6 i działki nr 207/24 położonej w obrębie nr 7 miasta Chojna

II SA/Sz 1253/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości gruntowych

II SAB/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jego skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Sz 46/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania

II SAB/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-05

Wniosek w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Sz 220/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania I

II SA/Sz 537/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   2