Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 79/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie scalenia gruntów na skutek wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 79/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie scalenia gruntów w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 368/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia nieodpłatnych służebności na nieruchomości

II SA/Gl 79/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie scalenia gruntów

II SA/Gl 132/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami

II SA/Gl 481/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na obciążenie nieruchomości

II SA/Gl 798/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie kosztów za sporządzenie operatu szacunkowego przy ustaleniu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 986/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 791/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 838/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie ustalenia opłaty rocznej za zarząd nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
1   Następne >   3