Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1819/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania.

II SA/Go 891/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-03

Skarga o wznowienie postępowania sądowadministracyjnego zakończonego wyrokiem w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

II SAB/Łd 86/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1818/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SAB/Wr 114/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 116/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-27

Sprawa ze skargi T.B. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Wr 906/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

I OSK 1361/13 - Wyrok NSA z 2015-02-19

Skargi kasacyjne H. D., K. P., I. L., M. R. oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

I OSK 1287/13 - Wyrok NSA z 2015-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gl 1137/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   2