Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 199/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Gl 382/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za korzystanie z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

II SA/Op 282/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie ustalenia stawki za sprzedaż wody

II SA/Wr 707/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Ke 161/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia kwoty za udział w kosztach budowy sieci wodociągowej

VIII SA/Wa 479/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w J. w przedmiocie ustalenia stawek opłat za pobór wody

II SA/Wr 470/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie §2 pkt 3,7 i 8; §3 pkt 6, 7 i 8; §9 ust. 2; § 10 ust. 2 i 3; § 11; § 12; § 14 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8; § 16 ust. 5; § 17 ust. 1; § 18 ust. 1, 4 i 6; § 19 ust. 2 pkt 1; § 20 ust. 4; § 21 ust. 3; § 22; § 24; § 25 ust. 5 i

II SA/Op 283/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

II SA/Op 281/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-04

Skarga Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

II SA/Op 285/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Skarga Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
1   Następne >   3