Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 753/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Bd 754/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie określenia zasad ustalania opłat za podłączanie do komunalnych urządzeń zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizację

II SA/Kr 1445/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jordanów w sprawie działalności Wójta Gminy Jordanów

IV SA/Wa 2239/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za przyłączenie się do wodociągu wiejskiego

IV SA/Po 87/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sz. w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody,

II SA/Lu 274/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za przyłączenie do wodociągu. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Lu 1054/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sitno w przedmiocie określenia wysokości opłaty za przyłączenie do wodociągu gminnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, która nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

IV SA/Po 491/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie ustalenia opłat za przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Łd 880/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kodrąb w przedmiocie zmiany uchwały Rady Gminy Kodrąb oku nr XIII/21/96 w sprawie ustalenia zasad korzystania z wodociągów

II SAB/Gd 76/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej sieci melioracyjnej
1   Następne >   +2   6