Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ol 269/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jonkowo w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Wr 488/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 753/13

IV SA/Po 792/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kobyla Góra w przedmiocie podłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

II SA/Kr 407/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXV/216/13 Rady Gminy w S. w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy S. oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo

II SA/Lu 147/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-26

Skarga Prokuratora Rejonowego w P. na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie określenia opłat za podłączenie do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i gaz oraz urządzeń kanalizacyjnych

II SA/Wr 488/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-13

Sprawa ze skargi H. B. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 753/13

II SA/Lu 146/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-26

Skarga Prokuratora Rejonowego w P. na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia opłat za podłączenie do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub gazu ziemnego oraz urządzeń kanalizacyjnych

II SA/Lu 106/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie wysokości opłaty za włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Sz 21/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-05-19

skargę Wojewody na uchwałę nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy Grzmiąca w przedmiocie uchwalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków za okres od

II SA/Kr 1521/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały
1   Następne >   3