Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 523/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż nr XVI/130/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzyciąż

II SA/Kr 780/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za przyłącz do wodociągów

II SA/Kr 228/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bystra-Sidzina w przedmiocie opłat za pobieranie wody

II SA/Kr 523/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

II SA/Kr 1583/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy Drwinia w przedmiocie określenia warunków wyrażenia zgody na 'wodociągowanie gminy' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1566/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy w Łapanowie w przedmiocie ustalenia odpłatności za podłączenie nieruchomości do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę; stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 283/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach w przedmiocie upoważnienia Zarządu Miejskiego do ustalenia opłat

II SA/Kr 485/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie ustalenia trybu postępowania przy podłączaniu posesji do gminnej sieci wodociągowo

II SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-20

Skarga Prokuratora Rejonowego Kraków- Prądnik Biały na uchwalę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w przedmiocie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1584/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy Drwinia w przedmiocie określenia warunków wyrażenia zgody na 'wodociągowanie gminy' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
1   Następne >   3