Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 987/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Kr 1031/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-28

Skarga na na postanowienie Sędzia WSA Barbara Pasternak na posiedzeniu niejawnym 30 czerwca 2009 r. Stowarzyszenia '[...]' w G. na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

II SA/Kr 993/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-17

Sprawa ze skargi M.G. Na decyzję SKO w K. w przedmiocie: nakazania przywrócenia działki do stanu poprzedniego.

II SA/Kr 218/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-19

Wniosek w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

II SA/Kr 13/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany stosunków wodnych

II SAB/Kr 5/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w N.

II SAB/Kr 21/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nakazania wykonania urządzeń

II SA/Kr 1522/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 13/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Wniosek w przedmiocie zmiany stosunków wodnych

II SA/Kr 248/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego nieruchomości
1   Następne >   +2   4