Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 463/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1207/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa

I SA/Wa 17/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 1326/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-29

Skarga ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie przekazania gminie na wniosek mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy.

I SA/Wa 1332/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999r., mienia Skarbu Państwa

I OSK 433/05 - Wyrok NSA z 2006-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycie mienia Skarbu Państwa

I SA/Wa 1496/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia z mocy prawa prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2087/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 523/05 - Wyrok NSA z 2006-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

OSK 1266/04 - Wyrok NSA z 2006-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie komunalizacji nieruchomości
1   Następne >   +2   4