Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1938/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1938/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OSK 763/07 - Wyrok NSA z 2007-08-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OSK 1652/06 - Wyrok NSA z 2007-01-23

Skargi kasacyjne Stowarzyszenia 'B,' oraz S. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Stowarzyszenia 'O.', Stowarzyszenia 'B.', S. K. i A. A. na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie lokalizacji autostrady

II OSK 1820/06 - Wyrok NSA z 2007-03-29

Skargi kasacyjne Z. K. oraz [...] Stowarzyszenia Ekologicznego we W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady płatnej A

IV SA/Wa 95/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie o wezwaniu do uiszczenia wpisu są...

II OSK 1128/06 - Wyrok NSA z 2007-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 1938/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OSK 150/06 - Wyrok NSA z 2007-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej