Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 1356/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej posta...

II OSK 1716/09 - Postanowienie NSA z 2012-05-11

Skargi kasacyjne M. M., M. M., A. M., J. M., J. M., J.J.M., T. B. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J. M. oraz T. B. i G. S. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OSK 1683/10 - Wyrok NSA z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 1357/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie o wezwaniu do uiszczenia wpisu od...

II OSK 1683/10 - Postanowienie NSA z 2012-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 2482/10 - Wyrok NSA z 2012-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OSK 2398/11 - Wyrok NSA z 2012-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji dla przedsięwzięcia EURO 2012

II OZ 165/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr BP-6ko-772-185-2672/10/11 w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 1278/12 - Wyrok NSA z 2012-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OSK 707/12 - Wyrok NSA z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji dla przedsięwzięcia EURO 2012
1   Następne >   2