Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 2316/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 1584/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SAB/Wa 191/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłe postępowanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...]

IV SA/Wa 1950/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 692/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 693/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia.

IV SA/Wa 116/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SAB/Wa 113/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-08

Wniosek L. K. i S. S. o wyłączenie sędzi WSA w Warszawie Agnieszki Wójcik od rozpoznania sprawy w sprawie ze skargi L. K. i S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania odwoławczego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

IV SAB/Wa 189/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi R. W. na przewlekłe postępowanie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...]

IV SAB/Wa 190/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] nr [...] ustalającej lokalizację gazociągu tranzytowego na terenie województwa [...].
1   Następne >   +2   +5   7