Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 217/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi G. S. i A. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Wa 2033/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wznowienia postępowania

IV SA/Wa 2183/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2275/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji