Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 421/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skarg M. S. i W. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 187/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2623/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 312/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

IV SA/Wa 713/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 696/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 315/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu