Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1082/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 372/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 1876/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SAB/Wa 217/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 275/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SAB/Wa 122/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SA/Wa 1478/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 876/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

IV SA/Wa 430/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

IV SA/Wa 656/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu