Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 828/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-09

Wniosek w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji

IV SA/Wa 867/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji [...]

IV SA/Wa 1182/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1240/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 792/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012

IV SA/Wa 1532/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości