Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1159/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-13

Wniosek w przedmiocie wskazania lokalizacji ...

IV SAB/Wa 217/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej i w drugiej instancji w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OSK 1159/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-07

Wniosek w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji

IV SAB/Wa 298/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-28

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SAB/Wa 299/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SA/Wa 2172/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2265/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa oraz odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 696/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 2266/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa oraz odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1189/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   2