Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1066/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SAB/Wa 296/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

Sprawa ze skargi W. G. na przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

II OSK 1159/15 - Wyrok NSA z 2015-11-05

Skargi kasacyjne Gminy M., T. I., Stowarzyszenia [...] z siedzibą w G., W. R. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg [...] z siedzibą w M., T. I., Gminy M., W. R., A. R. oraz Stowarzyszenia [...] z siedzibą w G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji

IV SA/Wa 3245/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozowju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2467/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2172/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SAB/Wa 297/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SA/Wa 1857/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2973/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

IV SA/Wa 1982/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
1   Następne >   2