Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3607/18 - Wyrok NSA z 2020-01-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 823/18 - Wyrok NSA z 2020-02-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2119/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji

II OZ 564/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] [...] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy [...]nr [...] w granicach administracyjnych miejscowości [...] rejon granicy z miastem [...]

IV SA/Wa 2629/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

II OSK 3840/19 - Wyrok NSA z 2020-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

IV SA/Wa 2098/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-04

skarg J. P., J. W. i J. W. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

II OSK 1132/19 - Wyrok NSA z 2020-04-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej