Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA 2023/99 - Wyrok NSA z 2000-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

SA/Bk 1098/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA 1720/99 - Wyrok NSA z 2000-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA 67/00 - Wyrok NSA z 2000-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Wojewody P. z 21 lipca 1999 r., (...) w części dotyczącej odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość; (...).

I SA 363/00 - Wyrok NSA z 2000-11-15

Sprawa ze skargi Marii P. o wymierzenie grzywny Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z powodu niewykonania wyroku NSA I SAB 106/99~1/ wymierza Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast grzywnę (...); (...).

I SA 2304/99 - Wyrok NSA z 2000-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w obrębie Ł., oznaczoną jako działka nr 51/1 stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Wojewody P. (...) w części dotyczącej odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, (...).

II SA/Kr 93/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

IV SA 2295/98 - Wyrok NSA z 2000-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie zwrotu prawa użytkowania wieczystego

IV SA 1670/98 - Wyrok NSA z 2000-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie zawieszenia postępowania w przedmiocie zezwolenia na założenie i przyprowadzenie przewodów i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej

I SA 2016/99 - Postanowienie NSA z 2000-06-02

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu w B. o odszkodowanie
1   Następne >   +2   4