Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Ol 1037/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Ol 860/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zakładu Karnego w K. w przedmiocie odmowy wypłaty nagrody rocznej za 2001 rok

II SA/Ol 817/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie nagrody rocznej

II SA/Ol 775/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Ol 773/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby celnej

II SA/Ol 721/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy zwrotu kwoty pieniężnej potrąconej z odprawy pieniężnej na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych:

II SA/Ol 818/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby celnej:

II SA/Ol 628/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie wypłaty dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

II SA/Ol 774/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby