Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 353/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy P. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

II SA/Po 410/03 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-03-25

Sprawa ze skargi A. B. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej upomnienia

II SA/Rz 490/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

II SA/Ke 686/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2005-11-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wa 2650/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-20

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem NSA , sygn. akt II SAB 192/02

II SA/Wa 2250/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-07

Sprawa ze skargi J. D. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB 37/03

II SAB/Wa 18/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Departamentu [...] Ministerstwa Obrony Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosków i

III SA/Lu 485/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-10-17

Sprawa ze skargi Komisji Zakładowej [...] Muzeum C. w C. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie powołania dyrektora Muzeum C.o w C.

II SA/Op 73/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-06-21

Sprawa ze skargi P. K. na orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy [...] Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w O. w przedmiocie funkcjonariusza Straży Pożarnej POSTANAWIA odrzucić skargę.

IV SA/Gl 216/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zwolnienia ze służby
1   Następne >   +2   +5   +10   100