Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Gd 245/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-07-10

Sprawa ze skargi M. W. na pismo Komendanta Policji w przedmiocie przerwania postępowania kwalifikacyjnego

IV SA/Gl 554/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie służby celnej

IV SA/Gl 957/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie służby celnej

III SA/Lu 265/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy ponownego naliczenia należności z tytułu odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

IV SA/Gl 1181/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

IV SA/Gl 400/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-06-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nauczycieli

IV SA/Gl 830/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w K. w przedmiocie funkcjonariuszy służby więziennej

II SA/Go 21/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowa wyrażenia zgody na rozpoczęcie stażu

II SA/Go 424/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Go 478/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-31

Sprawa ze skargi Rada Miejska na Wojewoda w przedmiocie ustalenie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycielom Publikacja orzeczenia odroczona Oddalono skargę
1   Następne >   +2   +5   +10   100