Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 279/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/Ol 37/09 o wymierzeniu Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Bartoszycach grzywny w wysokości 50 zł za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.)

I OZ 575/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w B. w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej należnego uposażenia

I OZ 280/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Ol 67/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w przedmiocie wydania z akt osobowych dokumentów dotyczących przebiegu służby

II SAB/Ol 71/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-09

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej należnego uposażenia

I OSK 648/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w B. w wydaniu decyzji dotyczącej awansu na wyższe stanowisko służbowe- oddziałowego działu ochrony

II SA/Ol 638/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-10-21

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Olsztynie sygn. akt II SAB/Ol 73/09

I OZ 260/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie awansu na wyższe stanowisko służbowe wraz z aktami administracyjnymi tej sprawy

I OZ 277/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/Ol 34/09 o wymierzeniu Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Bartoszycach grzywny w wysokości 50 zł za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.)

II SO/Ol 37/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-02-23

Wniosek A. Z. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Aresztu Śledczego za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 ustawy p.p.s.a.
1   Następne >   +2   6