Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 2492/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia braku przesłanek do stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego dotyczącego przyznania nagrody rocznej

II SO/Wa 31/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Wniosek P. C. o wymierzenie grzywny Komendantowi Głównemu Policji za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

III SAB/Kr 24/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek w przedmiocie zwrotu odznaki indywidualnej funkcjonariusza policji

I OSK 1369/12 - Wyrok NSA z 2012-12-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 63/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Ol 702/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądam...

II SA/Wa 2698/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi B. W. na orzeczenie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego

I OSK 2035/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia dodatku specjalnego

II SA/Ol 708/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-02

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami ...

I OSK 1685/11 - Wyrok NSA z 2012-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie mianowania na stopień służbowy
1   Następne >   +2   +5   +10   100