Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

I OZ 24/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w B. w wykonaniu postanowienia WSA w Olsztynie , wydanego w sprawie o sygn. akt II SO/Ol 37/09 w przedmiocie wymierzenia grzywny

I OZ 52/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/Ol 16/12 odrzucające wniosek o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Aresztu Śledczego w B. za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I OZ 52/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/Ol 16/12 odrzucające wniosek o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Aresztu Śledczego w B. za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

III SA/Łd 485/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-24

Sprawa ze skargi P. B. na rozkaz personalny Dyrektora Aresztu Śledczego w P. w przedmiocie wygaśnięcia stosunku służbowego

III SA/Łd 486/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-24

Sprawa ze skargi P. B. na pismo Dyrektora Aresztu Śledczego w P. w przedmiocie odmowy uchylenia rozkazu personalnego i sprostowania świadectwa służby