Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Gd 240/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-31

Sprawa ze skargi P. P. na zarządzenie Komendanta Straży Miejskiej w przedmiocie procedury naboru i zatrudniania kandydatów do pracy w Straży Miejskiej oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej

II SA/Wa 1105/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-06

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości premii

III SA/Gd 241/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-01

Sprawa ze skargi P. P. na polecenie Komendanta Straży Miejskiej w przedmiocie powołania Komisji ds. naboru do pracy na stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej

I OSK 214/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie zdolności do służby w Policji i inwalidztwa

III SA/Lu 1153/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi M.M. na czynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

II SA/Wa 991/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie skierowania do lekarza orzecznika

II SA/Wa 711/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie ustalenia wysokości premii

II SA/Wa 1105/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie ustalenia wysokości premii

III SA/Gd 286/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Straży Miejskiej w przedmiocie zatrudnienia kandydatów na stanowisko aplikanta

I OPP 151/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie wydania odpisów z akt sprawy, sygn. akt IV SAB/Wr 49/14
1   Następne >   +2   +5   8