Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 699/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję ...

IV SA/Gl 638/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 778/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 2257/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-13

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

I OZ 667/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 561/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

IV SA/Gl 619/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Sz 640/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 489/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy uzupełnienia postanowienia SKO z dnia [...] r., nr [...]

II SA/Ke 355/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-08-29

Sprawa ze skargi J. B. na akt - pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   +5   7