Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Gd 466/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania na własność nieruchomości

II SA/Ol 336/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-17

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marzenna Glabas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2020 r. sprawy ze sprzeciwu B. O. od decyzji Wojewody w przedmiocie przejęcia na Skarb Państwa nieruchomości

I OSK 1560/19 - Wyrok NSA z 2020-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SAB/Wa 1115/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie reformy rolnej

II SA/Po 779/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Po 825/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wszcz�cia post�powania

II SA/Po 907/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-01-22

Skarga I.T. oraz Z.H.. na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości i ustalenia odszkodowania za nieruchomości

II SA/Gl 1334/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego w przedmiocie zwrotu gospodarstwa rolnego i wypłaty odszkodowania

I OW 267/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o wznowienie postępowania w sprawie przejęcia na własność Państwa gospodarstwa rolnego

I SA/Wa 425/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   2